Apolar Molekül

Bağ polarlığını gösteren vektörlerin toplamı sıfır ise, bu tür moleküller apolar mole- kül denir. Bir molekülde atomlar arasındaki bağlar polar olabilir. Bu molekülün de polar olacağı anlamına gelmez. Örneğin; karbon ile oksijen arasındaki bağın polar olmasına karşılık CO2 apolar bir moleküldür. Apolar moleküllerde dipol moment sıfırdır. Bu olayı aynı noktaya etki eden zıt yönlü eşit 2 kuvvetin bileşkesinin sıfır olacağı mantığı ile açıklayabiliriz (fizikteki vektörleri hatırlayın).

BF3 ̓ün açık formülünü yazarsak

Screen Shot 2014-11-22 at 14.48.45

molekülünün apolar,

NF3 ̓ün açık formülünü yazarsak

Screen Shot 2014-11-22 at 14.48.52

molekülünün polar olduğunu görürüz.

 

 <Apolar Kovalent BağAsit Oksit >


Örnekler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *