Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – Soru 1

Kapalı formülleri aynı olan etil alkol  (CH3-CH2-OH) ile di metil eterin (CH3-O-CH3) kaynama noktaları sırasıyla 78o C ve -23o C dir. Kaynama noktaları arasında bu kadar fark olmasını nasıl açıklarsınız?

Yanıt: Alkol molekülleri arasında dipol-dipol etkileşim, hidrojen bağı ve London kuvvetleri varken di metil eter molekülleri arasında sadece London kuvvetleri vardır. Di metil eter molekülünde hem oksijen hem de hidrojen olmasına karşın hidrojen bağının olmamasının nedeni, hidrojen atomlarının karbon ile bağ yapmalarıdır. Alkolde ise hidrojen, oksijen ile bağ yaptığından dolayı  hidrojen bağları oluşmuştur.

Soru 2 >


Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *