Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – Soru 8

11X ile 17Y elementlerinin oluşturduğu bileşik katı veya sıvı halde elektrik akımını iletir mi?

Yanıt: Bir bileşiğin elektriği iletip iletmemesine karar vermek için bileşiğin yapısına bakmak gerekir. Elektron dizilimlerini yazarsak (siz yazın) X ‘ in 1A grubu, Y ‘nin de 7A grubu olduğunu görürüz. Bu durumda bileşiğimizin formülü XY olup iyonik bir yapıya sahiptir. İyonik bileşikler katı halde elektriği iletmez. Sıvı (erimiş) halde ise elektriği iletirler.

< Soru 7 – Soru 9 >


Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *