Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – Soru 9

Lewis elektron nokta formülü Screen Shot 2014-05-20 at 21.43.40 olan X elementi kaçıncı gruptadır?

Yanıt: Formüle dikkat ederseniz X atomunda ortaklanmamış 2 elektron çifti vardır. İki atom arasında ise ikişer elektron kovalent bağ oluşturmuşlardır. Ortaklanmamış 2 elektron çiftinden toplam 4, kovalent bağ oluşturan toplam 2 elektron olmak üzere  X  elementinin 6 değerlik elektronu vardır. Bu durumda X elementi 6A grubuna aittir. (Lewis elektron nokta formülünde sadece değerlik elektronları gösteriliyordu).

< Soru 8 – Soru 10 >


Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *