Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – Soru 7

Katı NaCl’yi eritmek mi, yoksa erimiş NaCl’yi elektroliz etmek mi daha fazla enerji ister?

Yanıt: Katı NaCl’yi eritmek demek NaCl molekülleri arasındaki fiziksel kuvvetlerin bir kısmını yok ederek katı halden sıvı hale getirmek demektir.(Kuvvetlerin tamamına yakını yok edilirse madde gaz haline geçer). Elektroliz etmek ise Na+ ile Cl iyonları arasındaki kimyasal kuvveti yani iyonik bağı yok etmek demektir ki her zaman kimyasal bağları yok etmek fiziksel bağları yok etmekten daha fazla enerji gerektirir.

< Soru 6Soru 8 >


Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *