Kimyasal Bağlar

Aynı tür (N2 , O2) veya farklı tür (NH3, HCl) atomlardan oluşmuş moleküllerdeki atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağ denir. Kimyasal bağlar iyonik ve kovalent olmak üzere ikiye ayrılır. (İyonik bağ ve kovalent bağ bölümlerini okuyun.)

Uyarı: Kimyasal bağlarla, moleküller arası bağları ( Van der Waals, hidrojen bağı… ) birbirine karıştırmayın.

Kimyasal bağ oluşurken dışarı ısı verilir. Oluşan kimyasal bağı koparmak için ise dışardan ısı vermek gerekir. Bu 2 enerji birbirine eşit olup kimyasal bağ enerjisi diye adlandırılır. Bağ enerjilerinden faydalanarak entalpi hesaplanabilir.

∆H = ∆Hbağ kırılması – ∆Hbağ oluşumu

Bağ enerjilerinin hesaplanması için, hem ürünler hem de giren maddeler gaz olmak zorundadır.

< Kaynama Noktası Yükselmesi – Kimyasal Tepkimelerde Denge >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *