Kaynama Noktası Yükselmesi

Saf su 1 atm. basınçta 1000C ‘ta kaynarken, sulu bir çözelti 1000C ‘ın üstünde kaynar. Bu olaydan aynı sıcaklıkta bir çözeltinin buhar basıncının saf çözücüye göre daha düşük olduğu sonucuna varırız.

Kaynama noktası yükselmesi, donma noktası düşmesinde olduğu gibi tanecik derişimine bağlıdır. Yemek yaparken (lezzeti bir yana bırakırsak) tuzu önce koyarsak, yemeğin daha çabuk piştiğine tanık oluruz. Çünkü tuzlu su normal suya göre daha yüksek sıcaklıkta kaynar. Yani tuzlu tencerenin sıcaklığı, tuzsuz tencereye göre daha yüksek olacaktır. Yemeğin pişmesi kimyasal bir olaydır. Kimyasal olaylar sıcaklık ne kadar yüksekse o kadar çabuk gerçekleşir.

Kaynama noktası yükselmesi:

Screen Shot 2014-12-27 at 23.17.52

Çözeltilerin kaynama noktası yükselmesi nereye kadar devam eder diye bir soru sorulursa, yanıt; çözelti doymuş hale gelinceye kadar olur.

< Katlı Oranlar YasasıKimyasal Bağlar >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *