Katlı Oranlar Yasası

1804 yılında Dalton tarafından bulunan bu yasa, kendi aralarında birden fazla bileşik oluşturan elementler için geçerlidir.

Bu yasaya göre iki element kendi aralarında birden fazla bileşik oluşturuyorsa, bir elementin belli bir miktarı ile birleşmiş olan diğer element miktarları arasında basit, yani küçük sayılarla ifade edilebilen bir oran vardır.

Uyarı: Bir bileşikte ikiden fazla element varsa katlı oranlar yasası kullanılmaz.

H2O – CO2 arasında katlı oranlar yasası yok. Toplam 3 çeşit atom var.

FeO – Fe2O3 arasında katlı oranlar yasası var. FeO formülünü Fe2O2 olarak düşünürsek bu 2 bileşikte oksijen için oran 2/3 ‘tür.

C2H4– C4H8 arasında katlı oranlar yasası yok. Çünkü her ikisinin de basit formülleri CH2 dir.

< İzoelektronik – Kaynama Noktası Yükselmesi >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *