Allotropi

Aynı elementin atomları kendi aralarında farklı dizilişler oluşturarak, farklı fiziksel (Dikkat, kimyasal değil) özellikte maddeler oluştururlar ki bu olaya allotropi denir.

Allotrop maddelere örnek olarak;

– Karbon için elmas ve grafiti,

– Oksijen için O2 ve O3 (ozonu)

– Fosfor için kırmızı ve beyaz fosforu örnek olarak verebiliriz.

(Kibrit ilk icat edildiğinde tutuşturucu madde olarak beyaz fosfor kullanılmıştı. Bu tür kibritler herhangi bir yere sürterek yanabiliyordu. Amerikan kovboy filmlerinde , kovboyların kibritlerini kot pantolonlarına sürterek yaktığını gözlemiş olabilirsiniz. Daha sonraları kibrit üretiminde beyaz fosfor yerine kırmızı fosfor kullanılarak emniyetli kibrit yapılmıştır.)

Allotrop maddelerin kimyasal özellikleri aynıdır. Elmas da, grafit de yandığında CO2 oluşur. Elmasın saf karbon olduğu düşünülürse, elmas yandığında geride zerre kadar bile kül bırakmaz.

 <Adladırma – Amorf Madde >


Örnekler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *