Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – Soru 23

Sulu çözeltilerde HCl kuvvetli asit iken HF zayıf asittir, neden?

Yanıt: Bir asidin zayıf veya kuvvetli olması suya verdiği H+ iyonlarına bağlıdır. HF de atomlar arasındaki iyonik bağ, HCl deki atomlar arasında olan iyonik bağdan daha kuvvetlidir. Yani HF’ nin suya verdiği H+ iyonu sayısı aynı derişimdeki HCl’ nin verdiği H+ iyonu sayısından daha az olduğundan, HF asidi HCl asidine göre daha zayıf asittir.

Uyarı: Bir asidin suda çok çözünmesi onun kuvvetli olduğu anlamına gelmez. Önemli olan H+ iyonunu molekülde tutan kuvvetin büyüklüğüdür. Bu kuvvet ne kadar küçükse asit o kadar kuvvetlidir.

< Soru 22  –  Soru 24 >


Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *