Koordine Kovalent Bağ

Ortak kullanılan elektron çiftinin her ikisinin de aynı atomdan geidiği bağ türüne koordine kovalent bağ denir. Bu tür bağ içeren bileşiklere de kompleks veya koordinasyon bileşiği denir. Durumu bir örnekle açıklayalım.

5B ile 9F arasında oluşan bileşiğin elektron nokta formülü aşağıdaki gibidir.

Screen Shot 2014-12-27 at 23.50.01

Bor 3 değerlik elektronunu kullanmış ama oktete ulaşamamıştır. BF3 ile NH3 kolayca tepkime vererek

Screen Shot 2014-12-27 at 23.50.06

bileşiğini oluşturur.

Dikkat ederseniz B ile N atomu arasındaki bağın her 2 elektronu da N atomu tarafından sağlanmıştır. Bu durumda oluşan bileşik koordinasyon bileşiği veya kompleks adını alır. Yukardaki tepkimede BF3, elektron çifti aldığından Lewis asit-baz tanımına göre asit, NH3 elektron çifti verdiğine göre bazdır.

< Kimyasal Tepkimelerde Denge – Kristal Suyu >


Örnekler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *