Kristal Suyu

Birçok katı (iyonik) kristalde, kristale gevşek olarak birleşmiş su bulunur. Buna kristal suyu denir. Bu su, kristalin kısmen anyonuna kısmen de katyonuna bağlıdır. Susuz Na2SO4 e.n 8880C olan bir kristaldir. Na2SO4.10 H2O (sodyum sülfat deka hidrat) e.n. 330C olan bir kristaldir. Erime noktaları arasında bu kadar fark nasıl oluşuyor?

Bunu açıklayalım;

Aslında Na2SO4.10 H2O , 330C da erimiyor. Sıcaklık bu dereceye gelince, kristal suyu serbest kalıp,Na2SO4‘ü çözüyor. Bizim sıvı olarak gördüğümüz karışım erimiş Na2SO4 değil,Na2SO4 çözeltisidir.

Na2SO4.10 H2O, 1000C’ın biraz üstünde suyunu kaybeder, geriye susuz Na2SOkalır. Susuz Na2SO4 açık havada bırakılırsa havanın nemini çekerek tekrar kristal hale (su içerir hale) gelir.

< Koordine Kovalent Bağ


Örnekler Ana Sayfa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *