Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 23

M(OH)2 için KÇ = 5.10-5 ise aynı sıcaklıkta doymuş M(OH)2 çözeltisinin pH’sı kaçtır?

Çözüm; pH sorulduğuna göre H+ derişimini dolayısıyla OH derişimini bulmamız gerekir.

Screen Shot 2015-04-18 at 14.00.29

KÇ =[M+2].[OH]2 = x (2x)2 =4x3 = 5.10-10  =>  x3 = 1,25.10-10

X3 = 125.10-12  =>  x=5.10-4  =>  2x=[OH] =2.5.10-4 =10-3

pOH = -log10-3 = 3  =>  pH=11 olur.

Not: Bu soruda sudan gelen OH derişimini ihmal ettik. Çünkü 10-3 yanında 10-7 ihmal edilir. Üniversite sınavlarındaki sorular daima ihmal edilecek değerlere göre hazırlanmıştır, siz sadece hangi değeri ihmal edeceğinize doğru karar verin.

< Soru 22Soru 24 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *