Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 22

(Bu soru meraklısı için)

21.soruyu pOH sorusu şekline çevirelim. Doymuş Al(OH)3 çözeltisinin pOH’sı kaçtır?

(KÇ = 27.10-32 , log3=0,48 , Ksu=10-14 , log1,3 = 0,12)

Çözüm: 21. sorudan [(OH)] değerinin 3.10-8 olduğunu biliyoruz. (Siz ayrıca hesaplayın) pOH= -log[(OH)] tanımına göre işlem yapalım;

pOH= -log3.10-8 = -(log3 + log10-8) = -(0,48 – 8) = 7,52

matematik işlemler doğru olmasına rağmen, elde ettiğimiz sonuç bize çözeltinin asidik olduğunu söylüyor. Bu mümkün değil, çözeltimiz bazik olup pOH<7 olması gerekir. Doğru çözümü yapalım;

Al(OH)3 den gelen (OH) derişimi 3.10-8, sudan gelen (OH) derişimi ise (Ksu=10-14 olduğundan) 10-7 dir. Toplam derişim 3.10-8 + 10-7 = 0,3.10-7+ 10-7 =1,3.10-7 olur. pOH’ı bulalım;

pOH = -log1,3.10-7 = -(log1,3 +log10-7)= -(0,12-7)= 6,88

Gördüğünüz gibi sudan gelen (OH) derişimi ihmal edilmezse doğru sonuca ulaşıyoruz.

Not: Böyle bir soru üniversite sınavında sorulmaz. Okul sınavlarında belki. O zaman da Ksu niye verilmiş diye düşünerek sonuca ulaşırsınız. Ayrıca log3 değeri doğru çözümde kullanılmayacağı için verilenler arasında olmayacaktır. Burada log3 değeri konuyu daha iyi anlamanız için verilmiştir.

< Soru 21Soru 23 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *