Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 21

100 L suda 78.10-6 g Al(OH)3 çözündüğünde çözelti doymuş hale geliyorsa (hacim değişmiyor) aynı sıcaklıkta KÇ kaçtır? ( Al(OH)3:78g/mol)

Çözüm: Çözünürlük çarpımı ile ilgili soru çözümlerinde 2 önemli konu vardır. Bunlardan birincisi derişim, ikincisi de iyonlaşma denklemidir. Birincisinden başlayalım;

78.10-6g Al(OH)3 =78.10-6/78 = 10-6 moldür. Derişimi bulalım; M=n/V = 10-6/100 = 10-8

Birinci tamam, şimdi ikinciye geçelim;

Screen Shot 2015-04-18 at 13.57.02

KÇ = [Al+3].[(OH)]3 = 10-8. (3.10-8)3 = 27.10-32

< Soru 20Soru 22 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *