Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 20

1 L suda 55,2 mg Ag2CO3 çözündüğünde çözelti doymuş hale geliyor. Hacim değişikliği olmadığına göre aynı sıcaklıkta Ag2CO3 için KÇ kaçtır?

(Ag2CO3:276 g/mol)

Çözüm: Önce Ag2CO3 derişimini bulalım;

Çözelti 1 L olduğuna göre Ag2CO3’ün mol sayısını bulursak derişimini bulmuş oluruz.

276g Ag2CO3                               1 mol ise

55,2.10-3g (55,2mg) Ag2CO3       x moldür.  =>  X=2.10-4 mol

Şimdi de iyonlaşma denklemini yazarak çözümü bitirelim:

Screen Shot 2015-04-18 at 13.55.20

KÇ = [Ag+]2 [(CO3)-3] = (2x)2.x = (4.10-4)2.(2.10-4) =32.10-12

< Soru 19Soru 21 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *