Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 29

1L 0.093M NaCl çözeltisine 0,001 mol HCl katılırsa karışımın pH’sı kaç olur?

Çözüm: (Pratiği olan bir öğrenci daha soruyu okur okumaz yanıtı 3 olarak verir)

Çözeltimiz NaCl çözeltisi olduğuna göre nötr bir çözeltidir.

(NaCl’nin neden nötr tuz olduğunu anlamak için ‘Liseler için kimya sözlüğü’ kitabından hidroliz konusunu okuyun)

NaCl çözeltisi nötr bir çözelti olduğuna NaCl derişiminin pH üzerinde herhangi bir etkisi olmaz. Soru 1L çözeltide 0,001 mol HCl varsa pH kaç olur şekline döndü. HCl’nin molar derişimini bulalım;

M=n/V  =>  [HCl] = 0,001/1 = 10-3  =>  [H+] = 10-3 olur ki pH = -log10-3 = 3 tür.

< Soru 28Soru 30 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *