Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 5

KNO3 çözeltisi nötr, KF çözeltisi bazik, NH4Cl çözeltisi asidik özellik gösterir, neden?

Çözüm: Bir tuzun nasıl özellik göstereceğini bilmek için tuzu oluşturan asit ve bazın kuvvetli veya zayıf olup olmadığını bilmek gerekir.

Screen Shot 2015-03-27 at 02.52.28

KOH; kuvvetli baz, HNO3; kuvvetli asit olduğu için oluşan KNO3 tuzu nötr özellik gösterir.

Screen Shot 2015-03-27 at 02.53.09

Burada akla şöyle bir soru gelebilir. Hem asit, hem baz zayıf ise oluşan tuz nasıl bir özellik gösterir?

Böyle bir durumda KA ve KB değerlerine bakarak karar verilir.

(Halk arasında yeni doğacak çocuk için oğlansa dayıya, kızsa halaya çeker (benzer) diye bir söz olduğunu hatırlatalım)

< Soru 4 – Soru 6 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *