Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 15

0,6M HCl ile 0,4M NaOH çözeltileri eşit hacimde karıştırılırsa karışımın pH’sı kaç olur?

Çözüm: Çözümü kolaylaştırmak için her 2 çözeltiden de 1L alalım.

1L 0,6M HCl çözeltisinde (M=n/v) 0,6 mol HCl

1L 0,4M NaOH çözeltisinde de 0,4 mol NaOH bulunur.

Screen Shot 2015-04-05 at 15.16.02

tepkimesine göre nötralleşme sonucu 0,2 mol HCl artar.

[HCl] = 0,2/2 = 0,1M     (V=2L toplam hacim)

[HCL] = 0,1M ise [H+] derişimi de 0.1M olur.

pH = -log [H+] = -log10-1 = 1

Eğer okul sınavlarında 1’er L almayı kabul etmezlerse

her 2 çözeltiden V L alalım.

V L 0,6M HCl çözeltisinde 0,6.V mol HCl

V L 0,4M NaOH çözeltisinde 0,4.V mol NaOH vardır.

Nötralleşme sonucu 0,2.V mol HCl artar. Toplam hacim 2V olduğuna göre;

[HCl] = 0,2/2 = 0,1 ….

< Soru 14 – Soru 16 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *