Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 7

Zayıf bir asit olan HF çözeltisine bir miktar su eklenirse pH ve iyonlaşma yüzdesi nasıl değişir?

Çözüm: Çözücü miktarı arttığı için iyonlaşma yüzdesi artar. Yani Screen Shot 2015-03-27 at 02.59.37 dengesi sağa kayar. H+ iyonunun artması ortamın daha asidik olmasını gerektirir gibi gözükmesine rağmen hacim artışından dolayı H+ iyonu derişimi azalır, pH değeri artar (yani asitlik zayıflar), su ilavesine devam edilirse pH değeri 7’ye yaklaşır.

< Soru 6 – Soru 8 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *