Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 6

200mL HI çözeltisinin pOH değeri 12 olduğuna göre çözeltide kaç mol HI iyonlarına ayrılmıştır?

Çözüm: pOH=12 olduğuna göre pH=2 dir. pH=2 ise

[H+] = 10-2 dir.

Screen Shot 2015-03-27 at 02.57.28

denklemine göre iyonlarına ayrılmış [HI] derişimi de 10-2 molardır.

M=n/v

=> 10-2 = n/0,2

=> n = 2.10-3 olur.

< Soru 5 – Soru 7 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *