Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 8

2.10-8 mol HCl 200mL suda çözülüyor. Oluşan çözeltinin 25oC de pH’sı kaçtır?

(25oC de Ksu = 10-14 , log2 = 0,3)

Çözüm: Önce oluşan çözeltinin molar derişimini bulalım; M=n/v = 2.10-8/0,2 = 10-7

Elimizde molar derişimi 10-7 olan bir asit çözeltisi var. Asidimiz HCl olduğuna göre H+ derişimi de 10-7 olur.

pH = -log[ H+] = -log10-7 =7

pH tanımına göre soruyu çözdük. Sonucu 7 bulduk. Ama bu işte bir terslik var, Bir asit çözeltisinin pH’sı 7 olamaz. O halde ne yapalım? Soruda verilen Ksu ve log2’yi kullanarak soruyu doğru çözelim. Şimdiye kadar ihmal ettiğimiz sudan gelen [H+] derişimini bu soruda ihmal etmeyelim.

Ksu = 10-14 = [H+] . [OH] eşitliğinden [H+] = 10-7 olur. Asidin [H+] derişimi de 10-7 olduğuna göre toplam [H+] derişimi 10-7 + 10-7 =2.10-7 olur.

pH = -log2.10-7 = – (log2-log10-7) = -(0,3 – 7) = 6,7 olur.

< Soru 7Soru 9 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *