Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 10

300mL saf suya 200mL HCl çözeltisi eklendiğinde pH=1 oluyor. Buna göre HCl çözeltisinin başlangıç derişimi kaçtır?

Çözüm: pH=1 demek [H+] =10-1 demektir. Toplam hacim 300 + 200 =500mL = 0,5L olduğuna göre HCl’nin mol sayısını bulabiliriz;

M=n/v => 0,1= n/0,5   => n=0,05mol

HCl’nin başlangıç derişimi ise;

M=n/v   =>   M=0,05/0,2 = 0,25mol/L olur.

< Soru 9Soru 11 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *