Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 9

Zayıf bir asit olan HCN çözeltisine KCN eklenirse pH ve KA değerleri nasıl değişir? (sıcaklık sabit)

Yanıt: Asitlik sabiti KA sadece sıcaklıkla değişir. Sıcaklık sabit olduğuna göre KA değişmez.

pH’nin nasıl değiştiğini bulmak için iyonlaşma denklemini yazalım;

Screen Shot 2015-04-05 at 14.52.14

Ortama KCN eklenmesi (CN) derişimini artırır, dolayısıyla tepkime sola kayar, tepkimenin sola kayması H+ derişimini azaltır, asitlik zayıflayacağından pH artar.

< Soru 8Soru 10 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *