Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 17

2L suda 0,00544g CaSO4 çözünerek doygun bir çözelti elde ediliyorsa aynı sıcaklıkta KÇ kaçtır?

(CaSO4:136g/mol   Hacim değişikliği yok)

Çözüm: (Bu tür sorularda çözeltinin doymuş olup olmadığına dikkat edin)

İyonlaşma denklemini yazalım;

(Çözünen CaSO4 derişimine x dersek Ca+2 ve (SO4)-2 derişimleri de x olur)

KÇ = [Ca+2].[(SO4)-2] olduğuna göre x’i bulursak soruyu çözmüş oluruz.

0,00544g CaSO4’ün kaç mol olduğunu bulalım;

Screen Shot 2015-04-18 at 13.43.43

136g CaSO4                  1 mol ise

0,00544g CaSO4         y mol olur.   =>      y=0,00004 =4.10-5

Hacim 2L olduğuna göre ;

[CaSO4] = x = n/V= 4.10-5/2 =2.10-5

KÇ = x.x = 2.10-5.2.10-5 = 4.10-10

< Soru 16Soru 18 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *