Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 18

(17. Soruyu değiştirerek soralım.)

Belli bir sıcaklıkta CaSO4 için KÇ = 4.10-10 ise aynı sıcaklıkta 2L suda kaç g CaSO4 çözünür.

(CaSO4 : 136g/mol,  hacim değişikliği yok)

Çözüm: İyonlaşma denklemini yazarak çözüme başlayalım:

Screen Shot 2015-04-18 at 13.48.34

Çözünen CaSO4 derişimine x dersek Ca+2 ve (SO4)-2 derişimleri de x olur.

KÇ = [Ca+2]. [(SO4)-2] olduğuna göre x.x=4.10-10  =>  x=2.10-5

Yani CaSO4 derişimi 2.10-5 imiş.

1L çözeltide     2.10-5 mol CaSO4 varsa

2L çözeltide       y mol CaSO4 vardır.   =>    y = 4.10-5 mol

4.10-5 mol CaSO4 ise 4.10-5.136 = 544.10-5= 0,00544g

< Soru 17Soru 19 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *