Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 12

0,2 mol NH3 ve 0,2 mol NH4Cl 2L suda çözünüyor. Çözeltinin pH değeri kaçtır? (KB = 10-5)

Çözüm: Çözeltimiz bir tampon çözeltidir. (Kimya sözlüğünden tampon çözelti konusunu okuyun)

Soruyu önce formül severler için formülle çözelim.

Bazik tampon çözeltiler için [OH] =KB. [Baz] / [tuz]

[Baz] = [NH3] = 0,2/2 = 0.1M

[Tuz] = [NH4Cl[ = 0,2/2 = 0,1M

Bulduğumuz bu değerleri denklemde yerine koyalım;

[0H] = 10-5.0,1/0,1 = 10-5

pOH = -log10-5 = 5   =>   pH=9

Şimdi de 2. yoldan çözelim;

Screen Shot 2015-04-05 at 15.07.01

 [NH3]  [NH4+]  [OH]
 Başlangıç 0,1 0 0
 Değişim -x +x +x
 Denge 0,1-x x x

Ortamda NH4Cl den gelen 0,1M daha NH4+ iyonu daha var.

Bu durumda çözeltideki iyon derişimleri;

[NH3] = 0,1-x       (x ihmal)

[NH4+] = 0,1+x     (x ihmal)

[OH] = x              (bu x değeri ihmal edilmez. Edilirse ne olur? Soru çözülmez.)

NH3’ün denge sabiti KB = [OH].[NH4+]/[NH3] olduğuna göre

Değerleri yerine koyarsak;

10-5 = x.0,1/0,1 = 10-5 = [OH]   =>   pH = 9

< Soru 11Soru 13 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *