Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 14

Screen Shot 2015-04-05 at 15.13.14

tepkimesi ile N.K da 5,6L H2 oluştuğuna göre çözeltinin pOH değeri nedir? (Çözelti hacmi 5L)

Çözüm: Tepkimeye göre ½ mol yani 11,2L H2 oluşursa 1 mol NaOH oluşuyor. Orantıyı kuralım;

11,2L H2 gazı oluşurken 1 mol NaOH oluşuyorsa

5,6L   H2 gazı oluşurken x mol NaOH oluşur

Orantıdan x=0,5 mol NaOH bulunur. 0,5 mol NaOH iyonlarına ayrışırsa;

Screen Shot 2015-04-05 at 15.14.30

denklemine göre 0,5 mol OH oluşur. Hacim 5L verildiğine göre;

[OH] = 0,5/5 =0,1 = 10-1 olur.

pOH = -log10-1 = 1 olur.

< Soru 13Soru 15 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *