Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 2

0,02 M lık HA asidinin pH’sı 5 ise asitlik sabiti kaçtır?

Çözüm: pH = 5 ise [H+] = 10-5 demektir. Buna göre tabloyu yapalım;

[HA] [H+]  [OH]
 Başlangıç  0,02 0 0
 Değişim -10-5 +10-5 +10-5
 Denge (0,05-10-5) 10-5  10-5

KA = 10-5.10-5/(0,02-10-5)  (paydadaki 10-5 ihmal edilir)

KA = 10-10/ 2.10-2 = 5.10-9

< Soru 1Soru 3 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *