Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 13

Zayıf bir asit olan HA çözeltisinin pH değeri 5 tir. Bu çözeltinin 1 litresini nötralleştirmek için 4g NaOH kullanıldığına göre KA kaçtır? (NaOH:40g/mol)

Çözüm: Önce Nötralleşme tepkimesini yazalım;

Screen Shot 2015-04-05 at 15.12.17

Tepkimeye göre 1 mol HA ile 1 mol NaOH nötralleşiyor. Tepkimede kullanılan NaOH = 4g =4/40 = 0,1 mol olduğuna göre HA’da 0,1 moldür. Bu durumda [HA]=0,1 olur. (hacim 1L olduğu için)

Tabloyu yapalım;

 [HA]  [H+]  [A]
 Başlangıç 0,1 0 0
 Değişim -10-5 +10-5 +10-5
 Denge 0,1-10-5 10-5 10-5

KA = [H+] . [A] / [HA] olduğuna göre KA = 10-5.10-5/0,1=10-9

([H+] derişiminin altına niye 10-5 yazdık? Çünkü pH=5 olarak verilmiş, pH=5 ise [H+] olur.

< Soru 12Soru 14 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *