Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 11

1M NH3 çözeltisinin iyonlaşma yüzdesi nedir?

(KB=1,6.10-5)

Çözüm: Screen Shot 2015-04-05 at 15.01.29

tepkimesine göre tabloyu yapalım.

 NH3  (NH4)+  (OH)-1
 Başlangıç 1 0 0
 Değişim -x +x +x
 Denge 1-x x x

KB = x.x/(1-x)   =>   1,6.10-5 = x2   =>   x = 4.10-3

Şimdi orantıyı kuralım;

1M     NH3’ün         4.10-3 moları iyonlaştığına göre

100M NH3’ün         x moları iyonlaşır.

X = 4.10-3.100 = 0,4 yani %0,4

< Soru 10Soru 12 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *