Hidrokarbonlar – Soru 42

C4H6 düz zincirli bir hidrokarbon olduğuna göre, bir molekülünde kaç tane sigma, kaç tane pi bağı vardır?

Çözüm: C4H6 formülüne sahip düz zincirli 2 tane bileşik vardır. Birincisi bütin, ikincisi de bütadiendir. 1-bütinin açık formülünü yazalım;

Screen Shot 2015-11-10 at 21.50.39

Toplam 8 tane tekli bağ var, bunların hepsi sigma bağıdır. Üçlü bağdan 1 tanesi sigma diğer ikisi ise pi bağıdır. Sonuçta 9 sigma, 2 pi bağı vardır. (2-Bütin’in açık formülünü de siz yazıp bağ sayılarını bulun)

Şimdi de bütadien’in açık formülünü yazalım;

Screen Shot 2015-11-10 at 18.59.02

Toplam 7 tane tekli bağ var, bunların hepsi sigma bağıdır. 2 tane çift bağ var. Çift bağların bir tanesi sigma diğeri pi bağıdır. Dolayısıyla 2 çift bağda 2 sigma bağı ve 2 pi bağı vardır. Sonuçta 9 sigma, 2 pi bağı vardır.

Not: Bu çözümden çıkan sonuç: İzomer maddeler halkalı yapıda olmadıkları sürece aynı sayıda sigma ve pi bağına sahiptirler.

Siklo bütan ve büten aynı kapalı formüle (C4H8) sahip olmalarına karşılık biri halkalı yapıda olduğu için aynı sayıda sigma ve pi bağına sahip değillerdir. Her ikisinin de açık formüllerini yazarak, siklo bütanda 12 tane sigma, bütende ise 11 sigma ve 1 pi bağı olduğunu görün.

< Soru 41 Soru 43 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *