Hidrokarbonlar – Soru 43

5 g etilen ve asetilen karışımı amonyaklı AgNO3 çözeltisinden geçirildiğinde 36 g çökelti oluştuğuna göre karışımda kaç g etilen vardır? (C:12, H:1, Ag:108)

Çözüm: Amonyaklı AgNO3 çözeltisi etilene etki etmez iken, asetilene etki ederek bir çökelti oluşturur. Tepkimeyi yazalım;

         H-CScreen Shot 2015-11-07 at 20.54.46C-H + 2Ag+   ok   Ag-CScreen Shot 2015-11-07 at 20.54.46C-Ag + 2H+

1 mol asetilen 26 g, 1 mol gümüş asetilenür 240 g olduğuna göre orantıyı kuralım;

       26 g asetilenden   240 g çökelek oluşursa

         X g asetilenden     36 g çökelek oluşur.         X=3,9 g

Karışımda 3,9 g asetilen varsa, 5-3,9=1,1 g etilen vardır.

Not: Kimya sorularının çoğu basit orantılarla çözülür.

< Soru 42


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *