Hidrokarbonlar – Soru 15

Screen Shot 2015-10-18 at 18.29.14

bileşiği nasıl okunur?

Çözüm: En uzun zincir 7 karbonlu olduğuna göre (neden?) okumamızın sonu heptan diye bitecek. (Sınavda heptan ile bitmeyen şıkları eleyebilirsiniz) Numaralandırma sağdan yapılacak, çünkü alfabetik sıralamada brom metilden önce gelir. Bileşiğimiz 3-brom -2,5- dimetil heptan diye okunur.

Not: En uzun zincirin 7 karbonlu anlamayanlara ; C2H5’in açık yazılışının CH3-CH2– olduğunu hatırlatalım. Eğer C2H5– yerine örneğin C3H7– olsaydı durumu başka türlü değerlendirecektik. Çünkü C3H7– iki farklı açık formüle sahiptir,

Birincisi: CH3 – CH2 – CH2

İkincisi: Screen Shot 2015-10-18 at 18.32.12

Uyarı: Eğer numaralandırmayı soldaki C’ dan başlayarak yaparsanız, okumayı 5-Brom-3,6-dimetil heptan diye yaparsınız, bu da büyük bir olasılıkla şıkların birinde olur. Dikkat edin!

< Soru 14Soru 16 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *