Hidrokarbonlar – Soru 16

Screen Shot 2015-10-18 at 18.43.25 bileşiği nasıl okunur?

Çözüm: En uzun zincir 6 karbonludur.(Neden?)

En uzun zincir saptanırken, zincir karbonlarının aynı yatay çizgi üzerinde olması gerekmez. Bir kısmı yatay, bir kısmı da düşeyde olabilir.

Bileşik doymuş bir HK olduğuna göre okumamızın sonu heksan ile bitecek. Alfabetik sıra göz önüne alınırsa bromun olduğu C’nun numarası 2 olup, 2 tane metil grubunun takıldığı C’nun numarası da 4 olur.

Bileşik 2-brom-4,4- dimetil heksan diye okunur.

< Soru 15Soru 17 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *