Hidrokarbonlar – Soru 17

CH2 = CHBr – CH2 – CH2 = CH2 bileşiği nasıl okunur?

Çözüm: En uzun zincir 5 C’lu olup 2 tane çift bağ var. Demek ki okumamızın sonu pentadien diye bitecek. Fonksiyonel grup (yani çift bağ) için numaralandırma sağdan veya soldan yapılabilir. Her 2 durumda da numaralandırma 1,4 şeklinde olur. Önemli olan bromun takıldığı C’un numarası. Numaralandırma soldan yapılırsa 2, sağdan yapılırsa 4 olur. Küçük numarayı tercih etmemiz gerektiğine göre bileşiğimiz 2-brom-1,4-pentadien diye okunur.

< Soru 16Soru 18 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *