Hidrokarbonlar – Soru 18

Propene HBr katılırsa elde edilen ürünü nasıl okursunuz?

Çözüm: Propenin açık formülü CH3 – CH = CH2 şeklinde olduğuna göre (Markovnikow kuralına gereğince) H en sağdaki C’na, Br ise ortadaki C’na katılır. Elde edilen ürün de 2-brom-propan diye okunur. (formülünü siz yazın, pratik yapmış olursunuz)

< Soru 17Soru 19 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *