Hidrokarbonlar – Soru 14

Screen Shot 2015-10-18 at 18.25.14

bileşiği nasıl okunur?

Çözüm; Bileşiğimizde en uzun zincir 6 karbonlu bir alken olduğuna göre okumamızın sonu heksen diye bitecek. Numaralandırma yapılırken çift bağa öncelik tanınır. Soldan itibaren numaralandırma yaparsak ilk karbonun numarası 1, metil grubunun takıldığı karbonun numarası ise 3 olur. Bileşiğimiz de 3-metil-1-heksen diye okunur.

< Soru 13Soru 15 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *