Hidrokarbonlar – Soru 30

Normal koşullarda 5 L etan ve etilen karışımı %2 lik bromlu sudan geçirildiğinde 400 g bromlu suyun rengini giderdiğine göre karışımda kaç L etan vardır? (Br:80)

Çözüm: %2 lik 400 g bromlu suda 8 g brom vardır. Etilen ile brom arasındaki tepkimeyi yazalım;

C2H4 + Br2   ok   C2H4Br2

Tepkime denklemine göre orantı kurarsak:

160 g brom ile         22,4 L etilen birleşirse

   8 g brom ile           x L     etilen birleşir.     X=1,12 L bulunur.

Etan miktarı ise 5-1,12 = 3,88 L olur.

(Etan doymuş bir hidrokarbon olduğu için bromlu sudan etkilenmez. Soruyu çözerken bu özellikten faydalandık.)

< Soru 29Soru 31 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *