Hidrokarbonlar – Soru 31

5 mol eten ve etin toplam 8,6 mol Br2 ile tam olarak doyurulduğuna göre karışımda kaç mol eten vardır?

Çözüm: Tepkime denklemlerini yazalım;

               C2H4  +  Br2   ok   C2H4Br2

               C2H2 + 2Br2   ok   C2H2Br4

Denklemlere göre 1 mol eten 1 mol Br2, 1 mol etin ise 2 mol Br2 ile doyurulmaktadır. Eten sorulduğuna göre, eten miktarına x diyelim;

   x.1 + (5-x).2 = 8,6   =>   x= 1,4 L eten

(Farklı adlandırmalara alışmanız için etilen yerine eten, asetilen yerine etin dedik. Kimya sözlüğünden ‘Ticari adlar’ bölümünü okursanız iyi bir iş yapmış olursunuz.)

< Soru 30Soru 32 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *