Hidrokarbonlar – Soru 32

CH3-CH=CH2 bileşiğinin geometrik izomeri var mıdır?

Çözüm: Yoktur. Bir bileşiğin geometrik izomerinin olup olmadığını anlamak için bileşiğin alken olup olmadığına bakılır. Alken değilse zaten geometrik izomeri yoktur. Ama her alkenin de geometrik izomeri olacak diye bir koşul olmaz. Çift bağlı C atomlarına takılan grupların farklı olması halinde geometrik izomeri vardır. Bileşiğimizde 2 nolu C da (ortadaki C) takılan gruplar (CH3– ve H-) farklı gruplardır. Sağdaki C atomunda ise 2 tane H atomu olduğundan geometrik izomeriden söz edemeyiz.

< Soru 31Soru 33 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *