Hidrokarbonlar – Soru 33

CH3-CH=CHBr bileşiğinin geometrik izomerlerini yazıp adlandırın.

Çözüm:

1)    Screen Shot 2015-11-10 at 18.18.42 2)    Screen Shot 2015-11-10 at 18.18.51

Birinci formülde koyu renkle yazılan H atomları birbirine yakın, ikinci formülde ise birbirinden uzaktadır.

1.formül: cis-brompropen

2.formül: trans-brompropen diye okunur.

< Soru 32Soru 34 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *