Hidrokarbonlar – Soru 29

Bir çift bağ içeren bir alkenin 2,1 gramı 8 g bromla (tam olarak) katılma tepkimesi verdiğine göre alkenin adı nedir? (C:12, H:1, Br:80 )

Çözüm: Alken + Br2   ok   Di brom…

Tepkime denklemine göre 1 mol alken 160 g bromla birleşmektedir. Orantıyı kuralım;

8 g brom         2,1 g alkenle birleşirse

160 g brom     x g alkenle birleşir.   =>   X = 42 g bulunur.

Demek ki alkenimizin mol ağırlığı 42 imiş.

CnH2n genel formülüne göre 12.n + 1.2n = 42  =>   n=3 olur. Buna göre alkenimizin formülü C3H6 olup propen diye okunur.

Not: Propenin izomeri olamayacağı için okurken doğrudan propen diye okuduk. 1-propen diye okumak anlamsız olurdu.

< Soru 28Soru 30 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *