Hidrokarbonlar – Soru 28

Kapalı formülü C4H6 olan bir maddenin bütün izomerlerini yazın ve adlandırın.

Çözüm: C4H6 bir alkin olabilir;

HC Screen Shot 2015-11-07 at 20.54.46 C – CH2 – CH3             1-bütin

CH3 – C Screen Shot 2015-11-07 at 20.54.46 C – CH3               2-bütin

C4H6 bir di alken olabilir;

H2C = CH – HC = CH2             1,3-bütadien

H2C = C = CH – CH3               1,2-bütadien

C4H6 bir siklo alken olabilir, onun da açık formülünü siz yazın.

< Soru 27Soru 29 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *