Hidrokarbonlar – Soru 26

n-oktanı Wurtz sentezi ile elde etmek için hangi maddeler tepkimeye sokulmalıdır?

Çözüm: Elde edilecek ürün 8 karbonlu olduğuna göre karbon sayıları toplamı 8 olan 2 madde kullanılabilir. Bunlardan en uygun olanı 4+4 = 8 olan maddelerdir. n-bütil bromür kullanarak n-oktan’ı saf olarak elde edebiliriz.

2C4H9Br + 2Na   Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52   C8H18 + 2NaBr

Diğer yollarla niçin saf n-oktan elde edilemeyeceğini de siz bulun.

< Soru 25Soru 27 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *