Hidrokarbonlar – Soru 25

1 tane izo-propil iyodür ile, 1 tane n-propil iyodür molekülünden Wurtz sentezi ile hangi ürün ele geçer?

Çözüm:

Screen Shot 2015-11-07 at 21.11.41

Elde edilen ürünü okumak için en uzun zinciri saptamak gerekir. En uzun zincir karbonlarının bir kısmının yatayda, bir kısmının ise düşeyde olduğuna dikkat edin. En uzun zincir 5 C’lu olup 2 numaralı C da metil grubu vardır. Ürünümüz 2-metil-pentan diye okunur.

< Soru 24Soru 26 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *