Hidrokarbonlar – Soru 7

Eşit mol sayısına sahip olan etan ve etilen karışımının 6 litresi yakılırsa kaç litre CO2 gazı oluşur?

Çözüm: Önce yanma denklemlerini yazalım;

C2H6 + 7/2O2 Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 2CO2 + 3H2O

C2H4 + 3O2  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52  2CO2 + 2H2O   (katsayıları siz de bulun)

Denklemlere göre 1 mol C2H6’dan 2 mol CO2 ve 1 mol C2H4’den de 2 mol CO2 elde edilmiş. Mol sayıları yerine hacim alırsak ;

3L C2H6’dan 6 L CO2 ve 3 L C2H4’ten de 6 L CO2 elde edildiğini buluruz. Toplam CO2 miktarı da 6+6 = 12 L olur.

(Mol sayıları yerine hacim veya hacim yerine mol sayısı alma özelliğini iyi yorumlayın, çözümleri kolay yaparsınız)

Not: Pratiği iyi olan bir öğrenci etan ve etilenin 2 C’lu olduğunu düşünerek yanıtı doğrudan 2.6 = 12 L olarak bulur.

< Soru 6Soru 8 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *