Hidrokarbonlar – Soru 38

%32 saflıktaki 100 g CaC2 den elde edilen asetileni yakmak için kaç mol O2 gereklidir? (Ca:40, C:12)

Çözüm: Önce CaC2 den asetilen elde edilme denklemini yazalım;

       CaC2 + 2H2O   ok   C2H2 + Ca(OH)2

Denkleme göre 1 mol (64 g) CaC2 den 1 mol C2H2 elde ediliyor. CaC2 içeren madde %32 saflıkta olduğuna göre 100 g maddede 32 g saf CaC2 vardır. Orantıyı kuralım;

64 g CaC2 den         1 mol C2H2 elde edilirse

32 g CaC2 den         x mol C2H2 elde edilir.   =>   x = 0,5 mol

Şimdi de yanma denklemini yazalım;

C2H2 + 5/2O2   ok   2CO2 + H2O

Yeni orantıyı kuralım;

1 mol C2H2 ‘yi yakmak için 5/2 mol O2 gerekliyse

0,5 mol C2H2 ‘yi yakmak için x mol O2gereklidir.   =>   x=1,25 mol

< Soru 37Soru 39 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *