Hidrokarbonlar – Soru 20

10L C3H4 ve C4H10 karışımı yeterince H2 ile tepkimeye sokulduğunda 6L H2 harcandığına göre karışımdaki C4H10 miktarını bulun.

Çözüm: Biraz dikkat isteyen kolay bir soru. C4H10 doymuş olduğuna göre H2’nin tamamı C3H4 tarafından harcanmıştır. Denklemi yazalım: C3H4 + 2H2  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52  C3H8

2L H2, 1L C3H4’ü doymuş hale getirdiğine göre 6L H2, 3L C3H4’ü doymuş hale getirir. Karışımda 10-3=7L C4H10 vardır.

< Soru 19 – Soru 21 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *