Hidrokarbonlar – Soru 21

Propin’e 2 mol HBr katılırsa elde edilen ürün nasıl okunur?

Çözüm: Propinin açık formülü CH3– C Screen Shot 2015-11-07 at 20.54.46 CH şeklindedir. Önce 1 mol HBr katalım;

Screen Shot 2015-11-07 at 21.00.08

Markovnikow kuralına göre HBr deki H en sağdaki C’na takılır. İkinci katılma olayı da aynı kurala göre gerçekleşir. (Denklemi siz yazın)

Elde edilen ürünün okunuşu; 2,2-dibrom-propan olur.

< Soru 20Soru 22 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *